Vývoj výslovnosti

VěkRozvoj slovní zásobyVývoj výslovnosti
do 1 rokuDítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší.M B P
A E I O U
D T N J
do 2,5 letTvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá „co je to“, rozlišuje svou slovní zásobu.K G H CH V F
OU AU
do 3,5 letMluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se „proč“, rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě
do 4,5 letDokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž
do 6,5 letDítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.C S Z R Ř
kombinace ČŠŽ a CSZ
Přejít nahoru