Vývoj řeči

 • Nitroděložní vývoj – základy motoriky mluvních orgánů
 • Sání a žvýkání – trénink motoriky mluvidel
 • po narození – neartikulovaný křik, výška hlasu okolo komorního A
 • 6. týden – mění se rozsah a síla křiku- libost/nelibost
 • 3. měsíc – spokojenost = broukání – měkký hlasový počátek
 • 4.-5. měsíc- radost projevuje vysokým výskáním, křik je méně častý, sociální úsměv
 • 6.-7. měsíc – začíná rozlišovat zabarvení hlasu, zdvojuje slabiky –  nejprve labiály -ma ba, poté dentály ta da na
 • 7.-8. měsíc – napodobuje zvuky, které slyší (mlaskání) – napodobivé žvatlání, rozumí svému jménu, užívá gesta
 • 8. měsíc – první významové slovo
 • 10.-11. měsíc – tři slova s významem
 • 12. měsíc – šest slov, na pokyn splní jednoduchý příkaz, plácá do obrázků
 • 15. měsíc- 10-19 slov, ukáže jednu část těla.
 • 18. měsíc- 20-29 slov, kombinace 2-3 slov
 • 21.měsíc – 30-50 slov- mi, mě, moje
 • 24. měsíc – 200-300 slov, „já“, „ty“, tvoří plurál, 3-4 slovné věty, Doříkává slova do básniček
 • 30. měsíc – 8-9 slovné věty. Zazpívá melodii, ukáže, co je na obrázku
 • 30.-36. měsíc – Řekne celé své jméno, rozumí nahoru-dolů, zná dvě barvy, pojmenuje části těla. Odrecituje básničku.
 • 3-3,5 roku – nad 1000 slov, otázka Proč?
 • 3,5-4 roky. Období zkvalitňování řečových dovedností. Gramatikou se řeč blíží mormě. Dokáže utvořit některé protiklady.
 • 4-5 let všechny slovní druhy
 • 5-6 let – 2500-3000 slov. Dokáže reprodukovat kratší příběh. Zobecňování. Ústup fyziologické patlavosti.
Přejít nahoru