Mgr. Irena Šáchová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Speciální pedagogika. Po absolvování vysokoškolského studia jsem zahájila předatestační přípravu v oboru klinická logopedie V praxi jsem od r.1997.

Začínala jsem jako logoped ve zdravotnictví v Jedličkově ústavu a školách v Praze 2, kde jsem se setkávala s dětmi a mladistvými se závažným postižením a mnohačetnými řečovými vadami. V průběhu rodičovské dovolené jsem od roku 2008 začala částečně pracovat ve své privátní ambulanci v Praze 5 – Radotíně, které se od roku 2015 věnuji na plný úvazek.

Logopedii beru jako vědní obor, který se rozvíjí. Není to samostatný obor, ale neoddělitelná součást ucelené rehabilitační péče.

  • 1994 – 1999 Studium SPPG – oborové studium, státní závěrečná zk. logopedie a surdopedie, Pedagogická fakulta UK
  • 2002 – atestační zkouška v oboru klinická logopedie, IPVZ
  • Od r. 1995 do r. 2011 – logoped v Jedličkově ústavu a školách, Praha 2
  • Od r. 2007 do r. 2011 –  klinický logoped v SMŠ Sevřená, Praha 4,  pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Od r. 2008 dosud – ordinace klinické logopedie Praha 16 – Radotín
  • Od r. 2007 do r. 2020 zástupce AKL ČR v Evropské logopedické organizaci CPLOL (ESLA)
  • Od r. 2022 člen Rady Asociace Klinických logopedů ČR
Přejít nahoru