Diagnostika

Nabízíme diagnostiku a terapii poruch a vad řeči:

 • dyslalie (patlavosti)
 • Neurovývojových poruch
 • kombinované vady a poruchy řeči
 • balbuties (koktavost)
 • breptavost
 • řešení poruch příjmu potravy a tekutin
 • náprava sluchových vad a poruch
 • poruchy hlasu
 • náprava komunikace u pacientů po CMP
 • dysartrie
 • narušení grafické stránky řeči
Přejít nahoru