Ceník

Komplexní vstupní logopedické vyšetření (45 minut) … 1400 Kč

Individuální logopedická terapie (45 minut) … 900 Kč

Individuální logopedická terapie (30 minut) … 600 Kč

Logopedické vyšetření k přijímacím zkouškám na VŠ … 250 Kč

Logopedická zpráva na vlastní žádost … 600 Kč

Neomluvená konzultace (do 24 hodin předem) … 250 Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Nevztahuje se na smluvní výkony pojištěnců zdravotních pojišťoven

Ceník je platný od 1.7.2023

Přejít nahoru