Mgr. Žaneta Dostálová

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika (zaměření logopedie – surdopedie) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Po absolvování vysokoškolského studia jsem zahájila předatestační přípravu v oboru klinická logopedie V praxi jsem od r.2017.

Praktické zkušenosti v oboru jsem získávala v ambulancích ve svém rodném kraji – ve Frýdku – Místku a poté v Havířově. Pracovala jsem s klienty všech věkových kategorií a různých diagnóz. Předatestační přípravu jsem v květnu 2021 úspěšně zakončila složením atestační zkoušky.

Osud mě po několika letech přivedl zpět do Prahy, kde se budu těšit na spolupráci s vámi. Logopedii považuji za poslání, nikoliv za práci.

Přejít nahoru