PUBLIKACE


Rehabilitace orofaciální oblasti

Debra Gangale, Grada

Objevení knihy Source for oral-facial exercises na stáži ve Velké Británii, po jednání s nakladatelstvím Grada, publikaci překládám a v roce 2004 vychází jako Rehabilitace orofaciální oblasti, tato kniha je dnes součástí mnoha logopedických, fyzioterapeutických, ORL aj. ordinací a to i na Slovensku


Dětská mozková obrna

Kraus J. a kolektiv, Praha, Grada

V roce 2005 píšu kapitolu do této odborné publikaci


Akutní cévní mozkové příhody

Kalita Z. et al., Jessenius Maxdorf

V roce 2006 píšu kapitolu do této odborné publikaci


Rehabilitation care in paediatrics in the Czech Republic

časopis Pediatric Rehabilitation

V 2006 jsem spoluautorem článku v odborném časopise


skripta pro studenty bakalářskéhoho oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Švestková Olga, Svěcená Kateřina a kol.

V roce 2013 píšu kapitolu do této odborné publikaci


Zábavná logopedie

Irena Šáchová, Fragment

V roce 2016 vychází má publikace pro rozvoj slovní zásoby a nácvik artikulace


Naučte své děti říkat L, R, Ř: S logopedkou Luckou

Irena Šáchová, Edika

V roce 2017 vychází s ilustracemi mé sestry


Pohádková logopedie – Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Irena Šáchová, Fragment

Vychází roce 2017 opět s ilustracemi mé sestry.


Tvořivá logopedie a rozvoj řeči

Irena Šáchová, Fragment

Publikace vychází v roce 2017 a mohla by se taky jmenovat „Připravte své dítě na zápis“


Logopedie pro nejmenší

Irena Šáchová, Fragment

Vychází v roce 2019


Naučte své děti říkat Č, Š, Ž: S logopedkou Luckou

Irena Šáchová, Edika

V roce 2019 vychází s ilustracemi mé sestry


Obrázková logopedie

Irena Šáchová, VoZP

V roce 2019 vychází s ilustracemi mé sestry


V roce 2021 připravuji:

  • Naučte své děti říkat Ť, Ď, Ň: S logopedkou Luckou
  • Další logopedickou knihu s Albatrosem