CENÍK

Komplexní vstupní logopedické vyšetření (45 minut) … 850 Kč

Individuální logopedická terapie (45 minut) … 600 Kč

Individuální logopedická terapie (30 minut) … 450 Kč

Logopedické vyšetření k přijímacím zkouškám na VŠ … 250 Kč

Logopedická zpráva na vlastní žádost … 400 Kč

Neomluvená konzultace (do 24 hodin předem) … 250 Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Nevztahuje se na pojištěnce zdravotních pojišťoven: OZP (207), ČPZP (205), VOZP (201),ZP Škoda (209)  VZP ČR (111), ZPMV (211),RBP(213)

Ceník je platný od 1.9.2020