Mgr. Petra Fridrichová

Jmenuji se Petra Fridrichová a pracuji jako logopedka ve zdravotnictví. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor speciální pedagogika se specializací logopedie a surdopedie. Oboru se věnuji již od roku 2017 a aktuálně jsem ve specializační přípravě v oboru klinická logopedie. 

Profesní zkušenosti:

Speciální pedagog-logoped na základní škole, od roku 2017 do 2018, kde jsem realizovala logopedické depistáže, reedukace, individuální a skupinovou logopedickou péči. Dále jsem individuálně pracovala s žáky s poruchami chování, poruchami učení a poruchami autistického spektra.

Speciální pedagog-logoped v SPC pro vady řeči, od roku 2017 doposud, diagnostika SPU a nastavování podpůrných opatření ve školním vzdělávacím procesu.

Logoped ve zdravotnictví, od roku 2018 v soukromém zdravotnickém zařízení.

Kurzy:

  • Kurz jazykových dovedností Elkonin
  • Maxík – Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  • Kuprev – preventivní program pro děti od 4-8 let
  • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
  • Další kurzy v rámci specializační přípravy.