Rezervační termíny se vypisují na tři měsíce dopředu. Vždy na přelomu měsíců se otevře další měsíc. Například na konci července se otevřou termíny do konce října, na konci srpna se otevřou termíny do konce listopadu.

Návody