CENÍK

Klienti zdravotních pojišťoven VoZP, VZP a ZP Škoda………………………………….. zdarma

(podmínka žádanka od lékaře)

 

 

Vstupní vyšetření (50 min)……………………………………………………………………….. 490,- Kč

Vstupní logopedické vyšetření (30 min)……………………………………………………… 310,- Kč

Logopedická terapie (30 min)…………………………………………………………………… 260,- Kč

Logopedická terapie (50 min)…………………………………………………………………… 410,- Kč

Sepsání logopedické zprávy…………………………………………………………………….. 200,- Kč

Potvrzeni logopeda pro studium na VŠ……………………………………………………… 200,- Kč