Úvodní strana

Ordinace klinické logopedie v Praze 5 – Radotíně je v provozu v běžném režimu.  Vzhledem k situaci s nákazou COVID-19 a doporučením MZČR je nutné, aby dítě i rodič přišli do čekárny i do ordinace s vlastní rouškou/respirátorem či ochranným štítem.  Ihned po vstupu je třeba si v čekárně vydezinfikovat ruce, dezinfekce i ubrousky jsou k dispozici. Jsou zavedena zvýšená hygienická opatření – po návštěvě každého pacienta probíhá dezinfekce celé ordinace. Vyhrazujeme si možné mírné časové posuny či zkrácení terapie vzhledem ke zvýšeným hygienickým požadavkům.

Z časových důvodů budeme nové termíny na web vkládat až 1.října 2021.

Do on-line systému vždy poslední den v měsíci vkládáme  termíny na další období. Doporučujeme do rezervačního systému vstupovat často (např ob 2/3 dny), termíny se neustále uvolňují a přesouvají.

Od 1.září 2021 máme v našem týmu novou, šikovnou kolegyni, Mgr. Žanetu Fišerovou, je naší novou posilou, má absolvovanou atestační zkoušku v oboru klinická logopedie.

Od 1. září 2021 má naše ordinace uzavřen smluvní vztah se Zdravotní Pojišťovnou Ministerstva Vnitra ČR – ZPMV (211). V současné době máme navázaný smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Každý klient má v tuto chvíli u Mgr. Šáchové možnost dvou rezervací,  Mgr. Fridrichové tří rezervací a u Mgr. Fišerové taktéž tří rezervací. Všechny tři rezervační systémy zůstávají i nadále volně prostupné. Tzn. v praxi to znamená, že se můžete objednat např. na dvě konzultace k Mgr. Fridrichové a na jednu k Mgr. Šáchové či naopak.

S pozdravem Mgr. Irena Šáchová, Mgr. Petra Fridrichová a Mgr. Žaneta Fišerová